Ysgol Gynradd Cemaes

Sefydliad
Ysgol Gynradd Cemaes
Cyfeiriad
Ysgol Gynradd Cemaes Lon Ysgubor Cemaes LL67 0LB
Ffon
01407 710225

Cael cyfarwyddiadau

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11 Ebrill 2019

“Tynnu Gyda’n Gilydd Tua’r Lan”

Mae Ysgol Gynradd Cemaes yn ceisio creu amgylchedd dysgu heriol sy’n annog disgwyliadau uchel ar gyfer llwyddiant drwy ddatblygu – teilwrio addysg i gwrdd ag anghenion yr unigolyn.

Mae ein hysgol yn hybu amgylchedd diogel, gofalgar a chefnogol. Meithrinnir hunan-hyder y plentyn drwy berthynas gadarnhaol gyda chyfoedion a staff. Ymdrechwn i gael ein rhieni, ein hathrawon ac aelodau eraill o’r gymuned i ymwneud yn weithredol â dysgu ein disgyblion.

Ysgol Gynradd Cemaes

Ysgol Gynradd Cemaes, Cemaes Bay, UK
Cael cyfarwyddiadau