Neuadd Bentref David Hughes

Sefydliad
Neuadd Bentref David Hughes
Cyfeiriad
Stryd Fawr Cemaes LL67 0HL
Mae'r neuadd ar agor i'r cyhoedd ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau cynlluniedig
Gweler y dudalen Be' sy 'mlaen am ddyddiadau ac amserau digwyddiadau a gweithgareddau.

Cael cyfarwyddiadau

Diweddarwyd ddiwethaf ar 12 Ebrill 2019

Adeiladwyd Neuadd Bentref David Hughes ym 1898 gydag arian gan y dyn busnes lleol a’r dyngarwr David Hughes.

Gan eistedd hanner ffordd i lawr Stryd Fawr Cemaes, mae’n cynnwys neuadd fawr, ystafell gyfarfod lai a chegin.

Mae’n cynnal llawer o weithgareddau’r pentref ac ar gael i’w rhentu.

Cyfleusterau:

WiFi am ddim (cyfrinair trwy drefniant), Taflunydd, Sgrîn, Allweddell Electronig, system PA, Dolen Glyw.

Mae’r gegin eang yn darparu Potiau Pwmp, Llestri, Tegell, Boeler Dŵr, wrn gwneud te, Oergell.

Mae mynediad i’r anabl i flaen yr adeilad.

Gweithgareddau:

Mae’r neuadd bentref yn cynnal cyfoeth o glybiau a gweithgareddau rheolaidd gan gynnwys Dawns, Tenis Bwrdd, Ymarfer, dosbarthiadau Cymraeg, Clwb Ieuenctid, sgyrsiau hanesyddol a llawer mwy – gweler tudalen Be’ sy ymlaen am fwy o fanylion.

Manylion cyswllt

Llogi
Mrs Helen Madoc Jones 07786968462
Cadeirydd
Mr Gwilym I Jones 01407710420

Cyswllt ar gyfer mynediad WiFi a llogi offer.

Gofalwraig
Mrs Lynne Lewtas 07776115558

Ystafelloedd ar gael

Taliadau Llogi (3 awr)

Ystafell Flaen £10.00

Ystafell Flaen a Chegin £12.00

Neuadd £15.00Neuadd a Chegin £20.00 (Partïon Pen-blwydd: £25.00)

Neuadd + Ystafell Flaen a Chegin £30.00

Prisiau a gyhoeddwyd 1 Ionawr 2017 ond y credir eu bod yn gywir ar 1 Mawrth 2019.

Cyffredinol

  • Free WiFi

Neuadd Bentref David Hughes

Neuadd Bentref David Hughes
Village Hall, High Street, Cemaes Bay, UK
Cael cyfarwyddiadau