Cyngor Cymuned Llanbadrig

Sefydliad
Cyngor Cymuned Llanbadrig
Diweddarwyd ddiwethaf ar 6 Ebrill 2019

Pentref a chymuned yn Sir Fon (Ynys Mon) yw Llanbadrig. Mae wedi ei leoli yng ngogledd yr ynys, ac yn wir, Cemaes yw’r pentref mwyaf gogleddol yng Nghymru.

Mae’r gymuned, sydd wedi ei rannu yn ddwy ward etholiadol (Cemaes a Padrig), yn cynnwys pentrefi Cemaes, Llanbadrig a Thregele. Yn ol y cyfrifiad 2011, mae poblogaeth o 1357.

Mae’r Cyngor Cymuned yn cyfarfod unwaith y mis (trydydd dydd Llun), yn Llyfrgell y pentref. Mae croeso i unrhyw un ddod i wrando ar y trafodaethau. Os oes angen dod a mater at sylw’r Cyngor, dylid gysylltu a’r Clerc, Carli Evans-Thau, cyn gynted a phosib.